بیمارستان رسالت تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - بزرگراه رسالت - ابتدای پل سیدخندان - نبش خیابان ابوذر غفاری - بیمارستان رسالت
  • تلفن 02122869648, 02122869649, 02122869650, 02122869651

درباره بیمارستان رسالت تهران


بیمارستان رسالت در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1357با ظرفیت 93 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 77تخت دایر دارد.

تعداد تخت

67

بخش های بستری بیمارستان رسالت تهران

CCU-ICU جنرال-ENT-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-داخلی -ارتوپدی-جراحی عمومی-POST CCU و قلب-جراحی مغز و اعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-تختهای بخش اورژانس-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان رسالت تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه عفونی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه آنکولوژی-درمانگاه داخلی غدد-درمانگاه روماتولوژی-درمانگاه داخلی مغز و اعصاب-درمانگاه ریه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رسالت تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه عفونی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه آنکولوژی-درمانگاه داخلی غدد-درمانگاه روماتولوژی-درمانگاه داخلی مغز و اعصاب-درمانگاه ریه

آدرس بیمارستان رسالت تهران

  • تهران - بزرگراه رسالت - ابتدای پل سیدخندان - نبش خیابان ابوذر غفاری - بیمارستان رسالت
  • 02122869648, 02122869649, 02122869650, 02122869651