اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار پاسداران ، بهداشت و درمان اغاجاری ، بیمارستان شهید ایرانپور ( شرکت نفت )
  • تلفن 06152622351, 06152620091

درباره بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه


بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه ، مرکز درمانی است که به ستاد مرکزی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری ، وابسته است . در حال حاضر ، بیمارستان شهید ایرانپور ، 76 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

76

بخش های بستری بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

درمانگاه اورولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوكراینولوژی ) - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه دندان پزشكی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه قلب - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه روماتولوژی - مشاور اعصاب و روان - چشم - درمانگاه گوارش - درمانگاه نفرولوژی - مشاور اعصاب و روان - درمانگاه كاردرمانی - درمانگاه رژیم درمانی - مشاور خانواده - درمانگاه روماتولوژی - جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه دیابت

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - اورژانس سرپایی - لیبر - دیالیز - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - ارتوپد - داخلی مردان - بخش نوزادان - ENT - داخلی زنان - جراحی عمومی - چشم - پست پارتوم - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - ارتوپد - داخلی مردان - بخش نوزادان - ENT - داخلی زنان - جراحی عمومی - چشم - پست پارتوم - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

  • خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار پاسداران ، بهداشت و درمان اغاجاری ، بیمارستان شهید ایرانپور ( شرکت نفت )
  • 06152622351, 06152620091