بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شهرستان امیدیه - بهداشت و درمان اغاجاری- بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)
  • تلفن 06152622351 , 06152620091

درباره بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه


تعداد تخت

74

بخش های بستری بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - ارتوپد - داخلی مردان - بخش نوزادان - ENT - داخلی زنان - جراحی عمومی - چشم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - لیبر - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه پوست - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه قلب - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه فیزیوتراپی - روانپزشکی - فوق تخصص ریه - چشم - درمانگاه گوارش - درمانگاه نفرولوژی - مشاور اعصاب و روان - درمانگاه کاردرمانی - درمانگاه روانشناسی - درمانگاه رژیم درمانی - مشاور خانواده - درمانگاه روماتولوژی - جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه دیابت

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

آزمایشگاه طبی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - الکترمیوگرافی - تست ورزش - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروانسفالوگرافی - ماموگرافی - کولونوسکوپی - آندوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه
  • خوزستان - شهرستان امیدیه - بهداشت و درمان اغاجاری- بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)
  • 06152622351 - 06152620091
مجوز ها و تاییدیه ها