بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی -شهرستان پیرانشهر - خیابان پزشک - بیمارستان امام خمینی(ره)
  • تلفن 04444229722 , 04444229723 , 04444229724

درباره بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر


بیمارستان امام خمینی پیرانشهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است

تعداد تخت

92

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - بخش نوزادان - قلب و عروق - ICU جنرال - ارتوپدی - CCU - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - دیالیز - اتاق عمل - لیبر - تخت های بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

درمانگاه قلب - درمانگاه اطفال - درمانگاه عمومی - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اورژانس - اعصاب و روان - درمانگاه ارولوژی (کلیه - مجاری ادرار) - درمانگاه ارتوپدی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - (نوار قلب )الکتروکاردیوگرافی - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی - پاتولوژی - آندوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها