بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شوشتر - بلوار چزایری - ابتدای فرهنگ شهر
  • تلفن 06136233890

درباره بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر


تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر

CCU - داخلی عمومی - اطفال - ICU جنرال - ارولوژی - ارتوپدی - چشم - ENT - جراحی عمومی - ICU جراحی - عفونی - نورولوژی - ICUداخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه داخلی - درمانگاه ENT - درمانگاه تغذیه - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه نورولوژی - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - آندوسکوپی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - رکتوسیگموئیدسکوپی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شوشتر
  • خوزستان - شوشتر - بلوار چزایری - ابتدای فرهنگ شهر
  • 06136233890
مجوز ها و تاییدیه ها