نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی,آموزشی

  • آدرس مشهد - میدان بوعلی - جنب نقلیه استان قدس
  • تلفن 05137112709, 05137112701

درباره بیمارستان روانپزشکی ابن سینا


این مرکز با دارا بودن بخشهای فوریت های روانپزشکی در اورژانس های مردان ،زنان و بخش های تخصصی مردان،زنان ،اطفال دختر ،پسر ، سالمندان، جانبازان ، سوء مصرف مواد مردان،واحد های پارکلینیک آزمایشگاه،الکتروشوک،کلینیک خواب،کلینیک درد،روان شناسی،کاردرمانی،گفتار درمانی وhome visit همچنین درمانگاه های روانپزشکی اطفال ،آموزشی،کلینیک ویژه،سوء مصرف مواد و درمانگاه مغز و اعصاب از مراکز جامع کشور و بزرگترین بیمارستان در شرق و شمال شرق کشور در این زمینه به شمار می رود .

تعداد تخت

548

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

پنج مردان-اورژانس زنان-اورژانس مردان-یک مردان-دو مردان-سه مردان-چهار مردان-یک زنان-اموزشی مردان یک-اموزشی زنان یک-اطفال پسران-اطفال دختران-جانبازان-سالمندان زنان-روانی مردان2 حجازی-سالمندان مردان-روانی مردان 1 حجازی-روانی زنان 2 حجازی-روانی زنان 1 حجازی-آ

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

کاردرمانی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه مواد-درمانگاه اطفال-درمانگاه متادون-گفتاردرمانی-الکتروشوک-دندانپزشکی-روان شناسی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

کاردرمانی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه مواد-درمانگاه اطفال-درمانگاه متادون-گفتاردرمانی-الکتروشوک-دندانپزشکی-روان شناسی

آدرس بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

  • مشهد - میدان بوعلی - جنب نقلیه استان قدس
  • 05137112709, 05137112701