بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مشهد - میدان بوعلی - جنب نقلیه استان قدس
  • تلفن 05137112709 , 05137112701

درباره بیمارستان روانپزشکی ابن سینا


این مرکز با دارا بودن بخشهای فوریت های روانپزشکی در اورژانس های مردان ،زنان و بخش های تخصصی مردان،زنان ،اطفال دختر ،پسر ، سالمندان، جانبازان ، سوء مصرف مواد مردان،واحد های پارکلینیک آزمایشگاه،الکتروشوک،کلینیک خواب،کلینیک درد،روان شناسی،کاردرمانی،گفتار درمانی وhome visit همچنین درمانگاه های روانپزشکی اطفال ،آموزشی،کلینیک ویژه،سوء مصرف مواد و درمانگاه مغز و اعصاب از مراکز جامع کشور و بزرگترین بیمارستان در شرق و شمال شرق کشور در این زمینه به شمار می رود .

تعداد تخت

548

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

پنج مردان - اورژانس زنان - اورژانس مردان - یک مردان - دو مردان - سه مردان - چهار مردان - یک زنان - اموزشی مردان یک - اموزشی زنان یک - اطفال پسران - اطفال دختران - جانبازان - سالمندان زنان - روانی مردان2 حجازی - سالمندان مردان - روانی مردان 1 حجازی - روانی زنان 2 حجازی - روانی زنان 1 حجازی - آ

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

کاردرمانی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه مواد - درمانگاه اطفال - درمانگاه متادون - گفتاردرمانی - الکتروشوک - دندانپزشکی - روان شناسی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

رادیولوژی - داروخانه - الکتروآنسفالوگرافی - آزمایشگاه طبی - ازمایشگاه خواب

بیمه های تحت پوشش بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها