بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق

عمومی

درمانی

  • آدرس اذربایجان شرقی - شهرستان چاراویماق - انتهای خیابان امام - بیمارستان امیرالمومنین
  • تلفن 04152724504

درباره بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق


این بیمارستان در شهرستان چاراویماق تبریز واقع شده است .

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق
  • اذربایجان شرقی - شهرستان چاراویماق - انتهای خیابان امام - بیمارستان امیرالمومنین
  • 04152724504
مجوز ها و تاییدیه ها