بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

درمانی

  • آدرس تهران - همت غرب - بلوار دهکده المپیک - میدان المپیک - بیمارستان روانپزشکی ایرانیان
  • تلفن 02144723330

درباره بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران


در بیمارستان روانپزشکی ایرانیان ارائه کلیه خدمات روانپزشکی و روانشناسی بر اساس آخرین اطلاعات و یافته های درمانی در جهان انجام میشود و بیمارستان ایرانیان وابسته به بخش خصوصی می باشد.

تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران

CCU-ICU جنرال-ارتوپدی-اطفال-انکولوژی-بخش نوزادان-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -داخلی-داخلی اعصاب ( نورولوژی )-فوق تخصصی ـ داخلی ریه-جراحی ترمیمی-جراحی فک و صورت-فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-قلب-ENT-جراحی کلیه-عفونی-روماتولوژی-غدد

بخش های ستاره دار

تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-عمومی

آدرس بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران

  • تهران - همت غرب - بلوار دهکده المپیک - میدان المپیک - بیمارستان روانپزشکی ایرانیان
  • 02144723330