بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - بردسکن - خیابان قائم
  • تلفن 05155422400

درباره بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن


تعداد تخت

111

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

اورژانس - زنان و زایمان(ژنیکولوژی) - اطفال - CCU - داخلی - جراحی عمومی - بخش نوزادان - زنان وزایمان (طبیعی ) - زنان وزایمان (سزارین) - post ccu - nicu نوزادان - ارتوپدی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - دیالیز - لیبر - پزشک عمومی - - مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه بینایی سنجی - پزشک عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه عفونی - درمانگاه جراحی عمومی - ارتوپدی - سونداژ - قلب وعروق - سرم تراپی - تزریقات - پانسمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

آزمایشگاه طبی - داروخانه - سونوگرافی - رادیولوژی - الکترو کادیو گرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها