بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - شهرستان فریدونشهر- بلوار بسیج
  • تلفن 03157592042

درباره بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر


این بیمارستان در شهرستان فریدونشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 54 ، تأسیس ، و در حال حاضر 49 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، CCU

تعداد تخت

37

بخش های بستری بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر

داخلی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - بخش نوزادان - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تخت تحت نظر اورژانس - دیالیز - post partum - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه قلب - گوش وحلق وبینی - درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه - اسپیرومتری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها