بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بناب -میدان معلم بلوار رسالت
  • تلفن 04137763090

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) بناب


بیمارستان امام خمینی بناب باقدمتی حدود 31سال دراول بلوار رسالت ( محور مواصلاتی شهرستانهای مجاور جنوبی و شرقی به تبریز ) شهرستان بناب باحدود140هزارنفرجمعیت دراستان آذربایجانشرقی که محورمواصلاتی سه استان آذربایجانشرقی ، کردستان وآذربایجانغربی میباشد احداث گردیده وباتوجه به موقعیت جغرافیائی برجسته وهمسایگی باشهرستانهای مراغه ، عجب شیروملکان ازموقعیت استراتژیکی خاص برخوردارمیباشد. احداث ساختمان بیمارستان امام خمینی (ره ) بناب درزمین اهدائی مرحومه خانم الحاجیه عزیزالسادات مقدم درتاریخ 19/10/1354 به مساحت 52050 متر ازسال 1360بازیربنای 8500دردوطبقه تحت عنوان بیمارستان 50 تختخوابی شروع وپس ازتکمیل ساختمان وتجهیزنسبی به تجهیزات وملزومات موردنیازتوسط ( اداره کل منطقه ای بهداری آذربایجانشرقی،شبکه مراغه وخیرین ، پس ازتشکیل هیئت امنائ مردمی ) درسال 1364 افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت .

تعداد تخت

69

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

داخلی - سوختگی - جراحی زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - CCU - نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه پاتولوژی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - تست ورزش - الکتروکاردیوگرافی - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) بناب
  • آذربایجان شرقی - بناب -میدان معلم بلوار رسالت
  • 04137763090
مجوز ها و تاییدیه ها