اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - بناب -میدان معلم بلوار رسالت
  • تلفن 04137763090

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) بناب


بیمارستان امام خمینی بناب باقدمتی حدود 31سال دراول بلوار رسالت ( محور مواصلاتی شهرستانهای مجاور جنوبی و شرقی به تبریز ) شهرستان بناب باحدود140هزارنفرجمعیت دراستان آذربایجانشرقی که محورمواصلاتی سه استان آذربایجانشرقی ، کردستان وآذربایجانغربی میباشد احداث گردیده وباتوجه به موقعیت جغرافیائی برجسته وهمسایگی باشهرستانهای مراغه ، عجب شیروملکان ازموقعیت استراتژیکی خاص برخوردارمیباشد. احداث ساختمان بیمارستان امام خمینی (ره ) بناب درزمین اهدائی مرحومه خانم الحاجیه عزیزالسادات مقدم درتاریخ 19/10/1354 به مساحت 52050 متر ازسال 1360بازیربنای 8500دردوطبقه تحت عنوان بیمارستان 50 تختخوابی شروع وپس ازتکمیل ساختمان وتجهیزنسبی به تجهیزات وملزومات موردنیازتوسط ( اداره کل منطقه ای بهداری آذربایجانشرقی،شبکه مراغه وخیرین ، پس ازتشکیل هیئت امنائ مردمی ) درسال 1364 افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت .

تعداد تخت

69

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

داخلی -سوختگی-جراحی زنان و زایمان-اطفال-جراحی عمومی-CCU-نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-لیبر-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی

آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) بناب

  • آذربایجان شرقی - بناب -میدان معلم بلوار رسالت
  • 04137763090