بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - داران - بلوار طالقانی
  • تلفن 03157222540

درباره بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)


این بیمارستان در شهرستان فریدن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 102 ، تأسیس ، و در حال حاضر 149 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

تعداد تخت

82

بخش های بستری بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)

اطفال - جراحی عمومی - داخلی - زنان وزایمان - چشم - ارتوپدی - نوزادان - - جراحی گوش وحلق و بینی - CCU - ICU جنرال - پست پارتوم - ارولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - اتاق عمل اورژانس - اورژانس 115( فوریتها ) - تخت های تحت نظر اورژانس - post partum

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عمومی - اتاق مشاوره بارداری - دیابت - کارشناس تغذیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)

الکتروکاردیوگرافی - سی تی اسکن - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - سنگ شکن ( واقع در اتاق عمل بیمارستان ) - الکتروانسفالوگرافی - الکتر ومیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهیدرجائی داران(فریدن)
  • اصفهان - داران - بلوار طالقانی
  • 03157222540
مجوز ها و تاییدیه ها