بیمارستان امام حسین (ع)ارزوئیه

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - ارزوئیه - بلوار خلیج فارس - جنب شهرداری
  • تلفن 03442481862

درباره بیمارستان امام حسین (ع)ارزوئیه


تعداد تخت

25

بخش های بستری بیمارستان امام حسین (ع)ارزوئیه

جراحی زنان وزایمان - اطفال - داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

لیبر - اتاق عمل - تحت نظراورژانس - زایشگاه - اورژانس سرپایی

بخش های کلینیکی بیمارستان امام حسین (ع)ارزوئیه

درمانگاه زنان وزایمان - دندانپزشکی - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه اطفال - درمانگاه بیهوشی ودرد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام حسین (ع)ارزوئیه

داروخانه - رادیولوژی - آزمایشگاه طبی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام حسین (ع)ارزوئیه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها