بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان

عمومی

درمانی

  • آدرس قزوین - تاکستان - انتهای خیابان شهید رجائی
  • تلفن 02835220101

درباره بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان


بیمارستان امیرالمومنین تاکستان دارای بخشها و خدمات جراحی عمومی ،جراحی زنان،چشم،ارتوپدی،زایمان ،اطفال ونوزادان،داخلی زنان ومردان،CCU ،ICU ،اتاق عمل با ٣ اتاق فعال،اورژانس تحت نظر وسرپائی،دیالیز، رادیولوژی،آزمایشگاه،داروخانه بستری وسرپائی،فیزیوتراپی وآندوسکوپی، اکووتست ورزش،درمانگاه عمومی ،پلی کلینیک تخصصی قدس با تخصصهائی مثل قلب،داخلی،جراحی عمومی،اطفال ونوزادان،چشم،زنان ،ENT ، وواحدهائی مثل آزمایشگاه،داروخانه،تزریقات وپانسمان و گچگیری ومامایی می باشد.

تعداد تخت

104

بخش های بستری بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - ارتوپدی - چشم - ICU - بخش نوزادان - پست پارتوم - قلب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارولوژی - جراحی مغز و اعصاب - گوش و حلق و بینی - فوق تخصص جراحی ترمیمی - پلاستیک

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین تاکستان
  • قزوین - تاکستان - انتهای خیابان شهید رجائی
  • 02835220101
مجوز ها و تاییدیه ها