نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهدای نیریز

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین
  • تلفن 07153830111, 07153830112, 07153830113, 07153830114

درباره بیمارستان شهدای نیریز


تعداد تخت

116

بخش های بستری بیمارستان شهدای نیریز

داخلی -پست پارتوم-اطفال-CCU-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی عمومی-چشم-جراحی زنان-ENT-اتفاقات-

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای تحت نظر اورژانس-تالاسمی-دیالیز-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-لیبر-

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای نیریز

قلب وعروق-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه فیزیوتراپی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه ENT-درمانگاه چشم-داخلی مغز واعصاب-گفتار درمانی-درمانگاه بیهوشی-

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای نیریز

قلب وعروق-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه فیزیوتراپی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه ENT-درمانگاه چشم-داخلی مغز واعصاب-گفتار درمانی-درمانگاه بیهوشی-

آدرس بیمارستان شهدای نیریز

  • فارس - خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین
  • 07153830111, 07153830112, 07153830113, 07153830114