بیمارستان شهدای نیریز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین
  • تلفن 07153830111 , 07153830112 , 07153830113 , 07153830114

درباره بیمارستان شهدای نیریز


تعداد تخت

116

بخش های بستری بیمارستان شهدای نیریز

داخلی - پست پارتوم - اطفال - CCU - ارتوپدی - ارولوژی - جراحی عمومی - چشم - جراحی زنان - ENT - اتفاقات -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - تالاسمی - دیالیز - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - لیبر -

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای نیریز

قلب وعروق - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه پوست - درمانگاه ENT - درمانگاه چشم - داخلی مغز واعصاب - گفتار درمانی - درمانگاه بیهوشی -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای نیریز

آندوسکوپی (اسقاطی) - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - آزمایشگاه طبی - سی تی اسکن - داروخانه - پاتولوژی - الکترومیوگرافی - الکترو انسفالوگرافی -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای نیریز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها