بیمارستان امام خمینی (ره )ساری

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مازندران - ساری - خیابان رازی
  • تلفن 01133361700

درباره بیمارستان امام خمینی (ره )ساری


تعداد تخت

344

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره )ساری

NICU - ICU جراحی - ICU جنرال - ارتوپدی - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - جراحی مغز و اعصاب - جراحی عمومی - آنکولوژی - داخلی (مردان و زنان) - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - icu داخلی - اورژانس - پیوند - روان تنی - گوارش - جراحی عروق

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر - IVF - شیمی درمانی - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره )ساری

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه انکولوژی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی عروق - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس - برونکوسکوپی - شیمی درمانی - درمانگاه پره ناتال - درمانگاه قلب - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - عمومی - فیزیوتراپی - اورژانس مامایی - روانپزشکی - درد - داخلی اعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره )ساری

MRI - آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - ماموگرافی - میکرو اینجکشن - کولونوسکوپی - اسپیرومتری - الکترومیوگرافی - داروخانه - الکتروکاردیوگرافی - IUI - گچ گیری - سیستوسکوپی - رادیوتراپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره )ساری

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی (ره )ساری
  • مازندران - ساری - خیابان رازی
  • 01133361700
مجوز ها و تاییدیه ها