نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - آزاد شهر - میدان الله -کارخانه پنبه سابق
  • تلفن 01735731166

درباره بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر


تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

جراحی زنان زایمان-نوزادان-جراحی عمومی-داخلی-اطفال-بعد از زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق درد-اتاق عمل اورژانس-اورژانس تحت نظر-اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

در مانگاه داخلی-در مانگاه اورژانس-درمانگاه قلب-در مانگاه زنان زایمان-در مانگاه اطفال-در مانگاه جراحی عمومی-درمانگاه تغذیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

در مانگاه داخلی-در مانگاه اورژانس-درمانگاه قلب-در مانگاه زنان زایمان-در مانگاه اطفال-در مانگاه جراحی عمومی-درمانگاه تغذیه

آدرس بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

  • گلستان - آزاد شهر - میدان الله -کارخانه پنبه سابق
  • 01735731166