بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - آزاد شهر - میدان الله -کارخانه پنبه سابق
  • تلفن 01735731166

درباره بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر


تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

جراحی زنان زایمان - نوزادان - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - بعد از زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق درد - اتاق عمل اورژانس - اورژانس تحت نظر - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

در مانگاه داخلی - در مانگاه اورژانس - درمانگاه قلب - در مانگاه زنان زایمان - در مانگاه اطفال - در مانگاه جراحی عمومی - درمانگاه تغذیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

سونو گرافی - رادیولوژی - ازمایشگاه طبی - داروخانه - نوار قلب

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان حضرت معصومه(س) آزاد شهر
  • گلستان - آزاد شهر - میدان الله -کارخانه پنبه سابق
  • 01735731166
مجوز ها و تاییدیه ها