اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فجر ماکو

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهرستان ماکو - خیابان امام - جنب اداره برق -بیمارستان فجرماکو
  • تلفن 04434244205

درباره بیمارستان فجر ماکو


بیمارستان 128 تختخوابی فجر ماکو دارای 5 اتاق عمل مجهز ، و بخشهای اورژانس ، بستری رادیو لوژی ، سی تی اسکن و آزمایشگاه و.... می باشد

تعداد تخت

124

بخش های بستری بیمارستان فجر ماکو

ارولوژی-اطفال-جراحی زنان -بخش نوزادان-قلب وعروق-ENT-ارتوپدی-داخلی اعصاب(نورولوژی)-روانپزشکی-CCU-جراحی عمومی-چشم-داخلی-ICU-عفونی-پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-دیالیز-تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان فجر ماکو

درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه اطفال-درمانگاه پزشک عمومی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه ENT-درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه مشاوره تغذیه-درمانگاه اعصاب وروان(روانپزشکی)-جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه مامایی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه روانکاوی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فجر ماکو

درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه اطفال-درمانگاه پزشک عمومی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه ENT-درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه مشاوره تغذیه-درمانگاه اعصاب وروان(روانپزشکی)-جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه مامایی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه روانکاوی

آدرس بیمارستان فجر ماکو

  • آذربایجان غربی - شهرستان ماکو - خیابان امام - جنب اداره برق -بیمارستان فجرماکو
  • 04434244205