سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان مسعود گرگان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - شهرستان گرگان - خیابان فروردین شرقی
  • تلفن 01732324071

درباره بیمارستان مسعود گرگان


تعداد تخت

47

بخش های بستری بیمارستان مسعود گرگان

ارتوپدی-نوزادان-اطفال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی -چشم-ارولوژی-انکولوژی-فک وصورت-گوش وحلق وبینی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-تخت زایمان-پست پارتوم-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان مسعود گرگان

درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مسعود گرگان

درمانگاه اورژانس

آدرس بیمارستان مسعود گرگان

  • گلستان - شهرستان گرگان - خیابان فروردین شرقی
  • 01732324071