بیمارستان امام خمینی نور

عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران - نور - خیابان امام - بیمارستان امام خمینی
  • تلفن 01144522010, 01144522011, 01144522012

درباره بیمارستان امام خمینی نور


بیمارستان امام خمینی نور در خیابان امام خمینی شهرستان نور واقع شده است. بیمارستان امام خمینی نور، بیمارستانی دانشگاهی ـ درمانی است که در سال 1353 با ظرفیت 135 تخت ثابت تأسیس شد و در حال حاضر 137 تخت دائر دارد.

تعداد تخت

112

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی نور

CCU-ENT-POST CCU و قلب-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-چشم-داخلی -اطفال-ICU داخلی-بخش نوزادان-post ccu

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اور‍ژانس-Post partum-اتاق عمل-تالاسمی-دیالیز-لیبر(اتاق درد)-تحت نظراورژانس-ویزیت اورژانس-تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی نور

درمانگاه جراحی مغزواعصاب- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-عفونی-مغزواعصاب-بیهوشی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی نور

درمانگاه جراحی مغزواعصاب- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب-عفونی-مغزواعصاب-بیهوشی

آدرس بیمارستان امام خمینی نور

  • مازندران - نور - خیابان امام - بیمارستان امام خمینی
  • 01144522010, 01144522011, 01144522012