بیمارستان حضرت ابو الفضل العباس(ع)خرم آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - خیابان 60 متری - جنب بزشکی قانونی
  • تلفن 06633313255

درباره بیمارستان حضرت ابو الفضل العباس(ع)خرم آباد


تعداد تخت

40

بخش های بستری بیمارستان حضرت ابو الفضل العباس(ع)خرم آباد

روانپزشکی

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت ابو الفضل العباس(ع)خرم آباد

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت ابو الفضل العباس(ع)خرم آباد

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت ابو الفضل العباس(ع)خرم آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها