بیمارستان صنعت نفت گچساران(بعثت)

عمومی

درمانی

  • آدرس کهکیلویه و بویر احمد - گچساران بلوار شهید تندگویان - بیمارستان بعثت
  • تلفن 074322223143

درباره بیمارستان صنعت نفت گچساران(بعثت)


تعداد تخت

68

بخش های بستری بیمارستان صنعت نفت گچساران(بعثت)

CCU و ICU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی مردان و زنان - داخلی مردان و زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان صنعت نفت گچساران(بعثت)

درمانگاه فیزیوتراپی - سایر(درمانگاه) شهید رجایی - سایر(درمانگاه) طالقانی - سایر(درمانگاه) مرکزی - درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان صنعت نفت گچساران(بعثت)

آندوسکوپی - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - داروخانه - کلینیک تخصصی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان صنعت نفت گچساران(بعثت)

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها