سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان خلیلی شیراز

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان خلیلی
  • تلفن 07136291470

درباره بیمارستان خلیلی شیراز


بیمارستان بنت الهدی واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است دانشگاهی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۸۶ تخت ثابت که در سال ۱۳۴۶ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

86

بخش های بستری بیمارستان خلیلی شیراز

پیوند چشم ( قرنیه و ..... )-پیوند گوش ( کاشت حلزون داخلی و .... )-چشم-فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان خلیلی شیراز

شنوایی سنجی-گفتار درمانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خلیلی شیراز

شنوایی سنجی-گفتار درمانی

آدرس بیمارستان خلیلی شیراز

  • فارس - شیراز - خیابان خلیلی
  • 07136291470