نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهدای یافت آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس استان تهران ، ابتدای جاده ساوه ، میدان الغدیر ، بلوار الغدیر جنوبی ، بیمارستان شهدای یافت آباد
  • تلفن 02166783124, 02166783123, 02166783122, 02166783126, 02166783120, 02166783127, 02166783128, 02166822105, 02166783125, 02166783121

درباره بیمارستان شهدای یافت آباد


بیمارستان شهدای یافت آباد ، در سال 1340 ، تاسیس شد . بیمارستان شهدای یافت آباد ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، وابسته می باشد . همچنین ، به عنوان بیمارستان عمومی ، فعالیت می کند . در حال حاضر ، 152 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

152

بخش های بستری بیمارستان شهدای یافت آباد

غدد - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - نفرولوژی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - فیزیو تراپی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درد - درمانگاه اورولوژی - جراحی مغز و اعصاب - سوختگی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - ریكاوری پس از زایمان - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - اورژانس - تخت های اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای یافت آباد

CCU - ICU عمومی - POST CCU و قلب - سوختگی - ICU سوختگی - جراحی عمومی - جراحی زنان - پست پارتوم - داخلی - عفونی - اطفال - اورولوژی - گوش و حلق و بینی - چشم - ارتوپدی - ایزوله تنفسی - جراحی مغز و اعصاب - اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای یافت آباد

CCU - ICU عمومی - POST CCU و قلب - سوختگی - ICU سوختگی - جراحی عمومی - جراحی زنان - پست پارتوم - داخلی - عفونی - اطفال - اورولوژی - گوش و حلق و بینی - چشم - ارتوپدی - ایزوله تنفسی - جراحی مغز و اعصاب - اورژانس

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای یافت آباد

کمیته امام خمینی,خدمات درمانی,بیمه تامین اجتماعی,بیمه نیروهای مسلح

آدرس بیمارستان شهدای یافت آباد

  • استان تهران ، ابتدای جاده ساوه ، میدان الغدیر ، بلوار الغدیر جنوبی ، بیمارستان شهدای یافت آباد
  • 02166783124, 02166783123, 02166783122, 02166783126, 02166783120, 02166783127, 02166783128, 02166822105, 02166783125, 02166783121