بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی
  • تلفن 08338367984, 08338367985, 08338367986, 08338367987, 08338367988, 08338367990

درباره بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه


مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی یکی از مراکز مهم درمانی در سطح استان و منطقه غرب می باشد که با دارا بودن کادر پزشکی متخصص و پرسنل مجرب ، ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی به بیماران را بر عهده دارد . این بیمارستان در سا ل 1349 با طرح مهندسین ایتالیایی شروع به ساخت شده و در سال 1352 به عنوان یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را آغاز نمود. در حا ل حاضر نیز علاوه بر ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی مرکزیت تروما در سوانح را در منطقه غرب کشور بر عهده دارد .

تعداد تخت

208

بخش های بستری بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه

ترمیمی- ارتوپدی-ICU جنرال-ارتوپدی-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -فوق تخصصی داخلی هماتولوژی انکولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس- بخش اورژانس- تحت نظر اورژانس-شیمی درمانی

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه

فوق تخصصی خون-فیزیوتراپی-درمانگاه تزریق و فصد خون -درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی عمومی-دندانپزشکی -درمانگاه ارولوژی -درمانگاه داخلی-درمانگاه گوارش-تغذیه-فوق غدد-چشم-قلب-دیابت-فوق ریه-اعصاب و روان (روانپزشکی )-داخلی مغزو اعصاب-طب اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه

فوق تخصصی خون-فیزیوتراپی-درمانگاه تزریق و فصد خون -درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی عمومی-دندانپزشکی -درمانگاه ارولوژی -درمانگاه داخلی-درمانگاه گوارش-تغذیه-فوق غدد-چشم-قلب-دیابت-فوق ریه-اعصاب و روان (روانپزشکی )-داخلی مغزو اعصاب-طب اورژانس

آدرس بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه

  • کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی
  • 08338367984, 08338367985, 08338367986, 08338367987, 08338367988, 08338367990