بیمارستان ایران ناجا شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس شیراز- خیابان دکتر لطفعلی خان زند- بین چهارراه خیرات و چهارراه خرداد
  • تلفن 07132332370

درباره بیمارستان ایران ناجا شیراز


تعداد تخت

46

بخش های بستری بیمارستان ایران ناجا شیراز

زایشگاه - اورژانس - مردان - زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان ایران ناجا شیراز

درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه داخلی - درمانگاه ارولوژی - سایر( تست روانشناسی) - درمانگاه اورژانس (پزشک عمومی) - داخلی مغز و اعصاب - قلب - پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ایران ناجا شیراز

تست ورزش - آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - اسپیرومتری - سونوگرافی - تست روانشناسی - آزمایشگاه پاتولوژی - آندوسکوپی - NST - الکتروآنسفالوگرافی - EBR - EMG - MCV - کولونسکوپی - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ایران ناجا شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها