اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان ایران ناجا شیراز

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس شیراز- خیابان دکتر لطفعلی خان زند- بین چهارراه خیرات و چهارراه خرداد
  • تلفن 07132332370

درباره بیمارستان ایران ناجا شیراز


تعداد تخت

46

بخش های بستری بیمارستان ایران ناجا شیراز

زایشگاه-اورژانس-مردان-زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس-اتاق عمل اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان ایران ناجا شیراز

درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی- درمانگاه ارولوژی-سایر( تست روانشناسی)-درمانگاه اورژانس (پزشک عمومی)-داخلی مغز و اعصاب-قلب-پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ایران ناجا شیراز

درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی- درمانگاه ارولوژی-سایر( تست روانشناسی)-درمانگاه اورژانس (پزشک عمومی)-داخلی مغز و اعصاب-قلب-پوست

پزشکان همکار در بیمارستان ایران ناجا شیراز
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب وعروق

آدرس بیمارستان ایران ناجا شیراز

  • شیراز- خیابان دکتر لطفعلی خان زند- بین چهارراه خیرات و چهارراه خرداد
  • 07132332370