اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا

  • آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا

    تهران - مطهری - نبش لارستان - پلاک 414

  • تلفن آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا

    02186037435 - 02188801071 - 02188802408
کلینیک های برگزیده

عمومی

روانشناسی

روانشناسی

تخصصی

فوق تخصصی