کلینیک بنی هاشمی

کلینیک بنی هاشمی

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار رحمت - خیابان بنی هاشمی - کوچه  4

تلفن تماس:

07137291059

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها