درمانگاه شهید مطهری علی آباد کتول

درمانگاه شهید مطهری علی آباد کتول

کلینیک عمومی

آدرس:

گلستان - علی آباد کتول - بلوار امام رضا ( ع ) - روبروی فرمانداری  

تلفن تماس:

01734221671

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها