کلینیک دکتر خطیب مسجدی

کلینیک دکتر خطیب مسجدی

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خیابان آزادی - آخر کوچه مخابرات - بعد از منزل آیت اله قمی

تلفن تماس:

05132242553 - 05132242554

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها