کلینیک منطقه 12 شهرداری

کلینیک منطقه 12 شهرداری

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان مجاهدین اسلام - خیابان استنکافی - مرکز بهداشت درمان منطقه 12

تلفن تماس:

02177524857

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها