درمانگاه دندانپزشکی اباصالح المهدی - خصوصی

درمانگاه دندانپزشکی اباصالح المهدی - خصوصی

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - سبزه میدان - ابتدای خیابان نادری - جنب موسسه مالی اعتباری بنیاد - صندوق پستی 3613654818 

تلفن تماس:

02833241312

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز