درمانگاه شهید قاضی نیروی زمینی سپاه

درمانگاه شهید قاضی نیروی زمینی سپاه

کلینیک عمومی

آدرس:

کردستان - سنندج - خیابان شهید تعریف

تلفن تماس:

08733235875

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک ختنه نوزادان تهران دریافت نوبت
کلینیک دندانپزشکی دکتر کوثری دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها