کلینیک چهارصد واحد بندر امام خمینی

کلینیک چهارصد واحد بندر امام خمینی

کلینیک عمومی

آدرس:

خوزستان - بندر ماهشهر - بندر امام خمینی - منازل چهارصد دستگاه - اداره کل بنادر و کشتیرانی

تلفن تماس:

06152228813 - 06152228815

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها