کلینیک شهرداری اهواز

کلینیک شهرداری اهواز

کلینیک عمومی

آدرس:

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - نبش آزادگان

تلفن تماس:

06132224492 - 06132211892

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها