درمانگاه نیروی انتظامی

درمانگاه نیروی انتظامی

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - بلوار آزادی - جنب شهرداری

تلفن تماس:

02433223846

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها