درمانگاه شبانه روزی نوریه

درمانگاه شبانه روزی نوریه

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - خیابان زریسف - سه راه مدیریت

تلفن تماس:

03433129005

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها