درمانگاه شماره 2

درمانگاه شماره 2

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - خیابان فرودگاه - خیابان 20 متری درمانگاه

تلفن تماس:

02433236100

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها