کلینیک خوارزمی

کلینیک خوارزمی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

اصفهان - کاشان - خیابان اباذر - روبروی کوچه کاشانیان (دارایی)

تلفن تماس:

03155241741

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها