کلینیک دیابت   ایران

کلینیک دیابت   ایران

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی - نبش پیروزی ۱۵

تلفن تماس:

05138787991

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها