کلینیک شبانه روزی ولی عصر (عج)

کلینیک شبانه روزی ولی عصر (عج)

کلینیک عمومی

آدرس:

یزد - میدان همافر

تلفن تماس:

03537257373

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها