مرکز پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان

مرکز پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان

کلینیک عمومی

آدرس:

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ جنوبی

تلفن تماس:

06132223223

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها