کلینیک کسری

کلینیک کسری

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

اصفهان - کاشان - چهارراه آیت ا...کاشانی - ابتدای خیابان باباافضل - ساختمان ورشویی

تلفن تماس:

03155448051

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها