کلینیک ایرانمهر

کلینیک ایرانمهر

کلینیک عمومی

آدرس:

اصفهان - خیابان طیب - بعد از پمپ بنزین - جنب فیزیوتراپی

تلفن تماس:

03132208130

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها