درمانگاه شبانه روزی قائم

درمانگاه شبانه روزی قائم

آدرس:

اردبیل - سلمان آباد - روبروی مخابرات وحدت

تلفن تماس:

04533477686

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها