درمانگاه شبانه روزی شرکت تعاونی ولی عصر (عج)

درمانگاه شبانه روزی شرکت تعاونی ولی عصر (عج)

کلینیک عمومی

آدرس:

کردستان - سنندج - شهرک بهاران - میدان اصلی بهاران

تلفن تماس:

08733177402

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها