کلینیک خیریه موعود

کلینیک خیریه موعود

کلینیک عمومی

آدرس:

اصفهان - ملک شهر - خیابان مطهری - روبروی مسجد اعظم

تلفن تماس:

03134442732

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها