درمانگاه امام صادق (ع)

درمانگاه امام صادق (ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - خیابان نیروگاه - ابتدای بلوار شاهد

تلفن تماس:

02538844040 - 02538844042

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها