درمانگاه شبانه روزی فرهنگ

درمانگاه شبانه روزی فرهنگ

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - فاز یک اندیشه - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان 7 غربی

تلفن تماس:

2623525433

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها